Artemiz VZW.

 
 

Oehoe

Onze Visie

Leren is een continu proces, mensen leren voortdurend bij. Onze maatschappij kent een groeiend milieubewustzijn waardoor ook ecologie, biodiversiteit en natuur een steeds belangrijkere plaats krijgen in onze opvoeding. Het is in dit kader dat Artemis vzw graag zijn steentje bijdraagt. Naast de zorg voor onze eigen roofvogels willen wij ook instaan voor de zorg voor roofvogels in het wild. Wij steunen en starten daarom verschillende projecten in binnen- en buitenland en willen vooreerst instaan voor het behoud van alle roofvogelpopulaties. Bovendien wordt in onze drukke en snel evoluerende wereld nog vaak één term vergeten: traditie.

 

Artemis vzw is van mening dat er ook in onze moderne wereld een gepaste plaats is voor traditie. Daarom werken wij volgens traditionele methodes die reeds duizenden jaren bestaan, gecombineerd met onze eigen moderne technieken, materialen en inzichten. Dit laat ons toe een unieke band op te bouwen met onze roofvogels om zo op een verantwoorde manier roofvogels te (onder)houden en educatieve voorstellingen te kunnen geven. Daar onze vogels (en hun gezondheid) op de eerste plaats komen, kan het gebeuren dat tijdens een voorstelling niet alle teamleden aan bod komen. Wij rekenen dan ook op het volste begrip.

 

Een droom van Artemis vzw is een vogelopvangcentrum op te starten enkel en alleen voor roofvogels. Andere dierenopvangcentra hebben hun handen vol aan andere dieren waardoor de speciale aandachtspunten van roofvogels vaak over het hoofd gezien worden. Roofvogels vragen heel wat meer tijd en financiële middelen dan de meeste zoogdieren, reptielen en andere vogels.

 

Wij mensen zijn opgegroeid in een wereld vol mysteries. Samen met onze roofvogels helderen wij graag enkele van deze mysteries op, dit voornamelijk om fouten uit het verleden uit onze toekomst te bannen. Bovendien wil Artemis vzw zo de jongere generatie een groter respect bijbrengen voor de natuurlijke ecologie en biodiversiteit (dit zowel lokaal als globaal) en hen aantonen dat roofvogels geen 'tamme' huisdieren zijn.

 

Een pijnpunt voor onze vzw is namelijk dat tegenwoordig steeds meer blijkt dat alles een prijskaartje heeft. Exotische en "speciale" dieren zoals roofvogels zijn hier jammer genoeg vaak de dupe van. Met Artemis vzw zijn wij voor een strenge maar correcte wetgeving en zijn wij bovendien bereid gratis advies te bieden aan iedereen die in roofvogels geïntereseerd is of deze wil aanschaffen, zo ook aan degenen die reeds roofvogels houden. Wij beschikken over meerdere vliegruimtes en de nodige kennis en ervaring om mensen te helpen.

 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze projecten is er onze projectenpagina. Onze eerste en belangrijkste regel is namelijk dat de populatie in het wild altijd voorrang heeft op die in gevangenschap. Een evenwichtige populatie in het wild en in gevangenschap is dan ook altijd het streefdoel, daar wij ervan overtuigd zijn dat zo eventuele schommelingen in beide populaties kunnen worden opgevangen. In geval van een drastische daling van het wildbestand kan door selectieve heruitzet van in gevangenschap geboren soorten een opnieuw stabiele populatie bekomen worden, zoals reeds in het verleden gebeurd is. Ook voor de eventuele opvang en herplaatsing van roofvogels staan wij in. Iedereen die hierover meer info wenst, kan altijd vrijblijvend contact opnemen.